Contact en lidmaatschap

Als u zich kunt vinden in de doelstelling van onze vereniging, willen wij u ook van harte welkom heten als lid van de vereniging van Maarland bewoners.

De contributie bedraagt 15 Euro per jaar, voor alleenstaanden 12,50 Euro. U kunt zich aanmelden bij J.M.Schouten@planet.nl