Over ons

De vereniging Maarland bewoners heeft ten doel;

Het bevorderen van een goed en aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de bewoners van het Maarland en directe omgeving. Alsmede het ondernemen en bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het behoud en herstel van de historische bebouwing, het stedenbouwkundig karakter en de culturele waarde van het Maarland en directe omgeving.

De vereniging is opgericht op 2 juni 1994, en streeft ernaar een aangenaam leef- en woonklimaat, met behoud van de cultuurhistorische waarde, van het Maarland en directe omgeving.

Met een zekere regelmaat ontvangen leden een nieuwsbrief, hierin worden lopende zaken alsmede geplande activiteiten behandeld.

De vereniging heeft diverse werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten die namens de vereniging worden georganiseerd of worden uitgevoerd.